Et utvalg bilder av Citroen kjøretøy med bilinnredninger fra Toolpack