Tidligere denne måneden var fem av våre fantastiske kolleger; (f.v) Anara, Terje, Otto, Jens og Synnøve med på HMS-kurs for å sette seg mer inn i hvordan gjøre vår arbeidsplass sikrere og hvordan gjøre arbeidsmiljøet enda bedre. Dette er viktige ting å ha i fokus og vi er glade for at disse fem skal ha et ekstra fokus på å få disse områdene opp til et enda høyere nivå.