Toolpack AS er en tynnplatebedrift som produserer bilinnredning og andre tynnplateprodukter. Bilinnredningen blir designet, produsert og markedsført av Toolpack AS.
Vårt org. nr. er 979 63 1995.