Brannslukker med holder, 2kg

Brannslukker_med_50e535158c943.jpg

Brannslukker med holder, 2kg

Art nr Beskrivelse


T-BRANNCO2 CO2 brannslukker, 2kg. Elektrisk brann og væskebr.